Hitelek

A 3A Takarékszövetkezet önkormányzati hitelezési tevékenysége szorosan összekapcsolódik a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási törvény) rendelkezéseivel, a hiteltípusok és futamidők e törvényt alapul véve kerülnek kialakításra.

Finanszírozási gyakorlatunk során az átmeneti forráshiányokat kezeljük éven belüli lejáratú (likvid) hitelekkel, de fejlesztési célú elképzeléseikhez is segítséget nyújtunk. Az EU-s és központi támogatások megelőlegezése, a beruházásokhoz szükséges saját erő megteremtése is markáns eleme önkormányzati szolgáltatásainknak. További terveink között szerepel a környezetvédelmi és energia  megtakarítást célzó beruházások finanszírozásának kidolgozása.

 

Takarékszövetkezetünknél működő hitelbírálati rendszer lényege, hogy az első hitelügylet alkalmával történik meg az Önkormányzat teljes körű bevizsgálása és minősítése, később ezt a minősítést "karbantartjuk”, illetve meghatározott időszakonként felülvizsgáljuk.

 

A hitelképesség megállapításához az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó, takarékszövetkezetünk által rendelkezésre bocsátott Hitelkérelem mellett további pénzügyi dokumentumok benyújtása szükséges (beszámolók, költségvetések, Nyilatkozatok), amelyekről a hiteligény felmerülésekor nyújtunk tájékoztatást.

 

Hitelfedezetként takarékszövetkezetünk a következő biztosítékokat fogadja el:

 

- Betét, állampapír óvadékként történő elhelyezése.
- Első helyi jelzálogjog nem törzsvagyonhoz tartozó, terheletlen, forgalomképes ingatlanon.
- Egyéb, nem standard, de az önkormányzat rendelkezésére álló biztosíték, amely egyedileg kerül elbírálásra. 


A hitelképesség megállapítását az önkormányzat által rendelkezésünkre bocsátott teljes körű dokumentáció átvételét követő 15 banki munkanapon belül vállaljuk.

 

A konkrét hitelkihelyezés és a finanszírozás kondícióinak megállapítása a takarékszövetkezet döntéshozó testületének az önkormányzat pénzügyi és gazdasági helyzetét figyelembe vevő jóváhagyásával történik.

 

Hiteltípusok

 

Takarékszövetkezetünk az Önkormányzatok igényeinek megfelelően, a hitelképesség vizsgálatot követően kész

 

- az átmeneti likviditási problémák megoldására,
- a napi zavartalan működés biztosításához,
- a fejlesztési és beruházási célú elképzeléseik megvalósításához,
- az EU-s és központi támogatások előfinanszírozásához,


hitelt nyújtani.

 

Futamidőt tekintve

 

- folyószámlahitelt
- rulírozó hitelt
- éven belüli lejáratú (likvid) hitelt
- éven túli lejáratú beruházási hitelt
- támogatás előfinanszírozási hitelt
- egyéb, speciálisan az önkormányzati beruházásokhoz kapcsolódó, éven túli hiteleket,
- valamint faktorálás keretében megvalósított ügyleteket


ajánlunk önkormányzati ügyfeleinknek.

 

A konkrét hitelcél ismeretében az önkormányzattal közösen alakítjuk ki a megfelelő konstrukciót, a hitelek lejáratát, kamatfizetési- és tőketörlesztési periódusokat és a biztosítéki rendszert. A Kormányengedély köteles ügyletek esetén szorosan együttműködünk ügyfeleinkkel az engedély benyújtása kapcsán.

 

Bankgarancia nyújtása

 

Takarékszövetkezetünk az önkormányzatok számára különböző bankgaranciák kibocsátását vállalja, igényeikhez és felmerült ügyleteikhez kapcsolódóan. A bankgarancia kibocsátásának alapfeltételei, az önkormányzat hitelképesség vizsgálatának folyamata és dokumentumszükséglete, a biztosítékok köre minden esetben egyedi döntés eredményeként jön létre. A kibocsátott bankgarancia kondíciói is ügyfélreszabottan, egyedileg kerülnek kialakításra.

 

Hirdetmények